Podcasty
Podcasty
Pacjent - CreepyPasta
/

Zapiski dziennika szpitalnego, w którym poznajemy przypadek pewnego pacjenta