Podcasty
Podcasty
Obietnica [CreepyPasta]
/

Obietnica złożona lata temu, zostaje wypełniona po śmierci